Vlajka Červeného kříže

Co vlastně znamená „Červený kříž“? Jedná se o neziskovou mezinárodní organizaci, která se zabývá humanitární a lékařskou pomocí v zemích třetího světa, v oblastech postihnutých přírodními katastrofami a nebo válečnými konflikty. Vlajka Červeného kříže je známá po celém světě – jedná se o červený kříž na bílém podkladě. Tato vlajka vznikla z vlajky Švýcarska, jen má opačně barevnou kombinaci. Konference Červeného kříže zasedá jednou za čtyři roky právě v Ženevě, kde se shromažďují zástupci ze všech členských zemí.

Vlajka Červeného kříže

Založení Červeného kříže se datuje do roku 1863, na základě obrovského počtu raněných v bitvě u Solferina, kdy se pět mužů podílelo na vzniku této důležité organizace – dokonce jednomu z nich (Jean Henri Dunant) byla v roce 1901 udělena první Nobelova cena míru! 

V České republice byl nasazen Červený kříž v roce 1866, poté byl v roce 1868 založen Vlastenecký pomocný spolek pro Království české, jehož nástupcem je Český červený kříž, který má v současné době oblastní spolky téměř ve všech okresních městech. 

Málokdo možná ví, že úplný název organizace zní Mezinárodní hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce. Jelikož je toto hnutí mezinárodní, tak se snaží ctít i náboženské odlišnosti členských zemí. Proto pro muslimsky smýšlející země má vlajka podobu červeného půlměsíce na bílém podkladě. Izraelská zdravotnická záchranná služba zase začala používat symbol červeného čtverce, postaveného na vrchol, na bílém podkladě – Vlajka Červeného krystalu, který symbolizuje židovskou Davidovu hvězdu. Avšak po celém světě se nejčastěji používá vlajka s vyobrazením červeného kříže. Tento znak musí být vždy dobře viditelný a po celosvětové dohodě na takto označené budovy, automobily či letadla nesmí být veden žádný válečný útok.

Vlajka Červeného půlměsíce