Vexilologie – co je to?

Vexilologie je pomocná věda historická, která se zabývá historií a symbolikou vlajek a praporů (podobně jako heraldika – zabývající se studiem zvyklostí, podle nichž se navrhují znaky, erby, vlajky). Počátky této vědy sahají až do 50. let 20. století a její název vznikl z řeckého „logos“ (věda) a latinského „vexillum“ (zdrobnělina „velum“ – plachta). Spojení řeckého a latinského slova byl v minulosti problém, ale nakonec si ho jeho zastánci prosadili.

V roce 1972 vznikla i v České republice Česká vexilologická společnost, která je od roku 1993 členem FIAV (Fédération Internationale des Associations Vexillologiques). Největší rozmach zaznamenala česká vexilologie po roce 1990, kdy si i obce mohly zažádat o svou vlastní vlajku.

Může se zdát, že navrhnout novou vlajku není žádný problém, ale chyba lávky! Všechny vlajky světa musí splňovat nejpřísnější kritéria (schvaluje je Parlament) a pří jejich zhotovení často spolupracují lidé z nejrůznějších odvětví, jako je například matematika (přesné rozměry všech jejich částí), chemie a technologie (barvy a materiály pro výrobu), astrologie, etnologie, psychologie a další.

Vlajka není jen kusem látky, vlajka je symbolem své země, její historie, útrap i vítězství a proto bychom na ni vždy měli hledět s hrdostí a úctou k našim předkům.