Jak správně věšet českou vlajku

Správně vyvěšení české vlajky je jistě pro každého občana samozřejmostí, ale jistě nikomu neuškodí, když si zopakujeme pár pravidel. Nejprve si vysvětlíme, jak se správně připevňuje vlajka na stožár a to pomocí lanka vedeného přes kladky, ke kterému je připevněna karabinami (dříve úvazy). Pokud je vlajka vyvěšena na šikmé žerdi je možnost ji u dolního okraje vypnout pomocí ráhen, ale jen do poloviny její délky a jen v závětří – jinak by mohlo dojít k jejímu poškození. Při vyvěšování vlajky musíme dbát na to, aby se nedotkla země, tím by byla zneuctěna. Česká vlajka musí vždy viset nahoře na stožáru, pouze při státním smutku je povoleno ji vyvěsit tzv. na půl žerdi.

Dále si řekneme pár fíglů, abychom si zapamatovali, jak se věší vlajka ve své základní pozici (vodorovně). Všichni jistě víme, že bílý pruh je nahoře a červený dole (modrý klín vždy vlevo), ale kdybychom náhodou zapomněli, tak si můžeme představit cihlovou zeď a nad ní bílé nebe nebo pivo s pěnou. Nás například ve škole učili, že krev teče vždycky dolů.

Pokud chceme vlajku vyvěsit svisle na budovu, tak bílá barva je nalevo a červená napravo, modrý klín nahoře. Pozor ale, jestli budeme věšet vlajku z okna na stožár kolmo k fasádě – potom bude vždy červená směřovat směrem k budově!

Při státních svátcích se česká vlajka vyvěšuje obvykle před státní budovu na stožár, který stojí v čele této budovy. Pokud je zde umístěno více stožárů, nejčestnější místo je vlevo, když na budovu hledíme zpředu.

Zajímavostí ohledně věšení české vlajky

Do české vlajky je zakázáno zahalovat rakev – například v USA se běžně při pohřbech státních zaměstnanců rakev do vlajky zabalí, pak se specifickým způsobem složí (do trojúhelníku) a předá pozůstalým.

Česká vlajka se skládá jiným způsobem a to tak, že ji nejprve přehneme shora dolů (bílou část přes červenou) a poté zprava doleva, aby byl bílý pruh uvnitř a červený vně a tím vznikne obdélník. Tento postup má jednoduché vysvětlení – bílá část se takto neušpiní! :-)

Jestliže se česká vlajka pere, tak je zakázáno ji sušit pověšenou na šňůře, ale musí se hned zase vyvěsit na stožár.